Generalforsamlingen 18. 3. 2018 i Tribadernes Net


Referat fra generalforsamlingen i Tribadernes net d. 18.3.18

 

Dagsorden jf. indkaldelse:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget for Tribadernes Net.

6. Visioner, aktiviteter for det kommende år.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af: 3 medlemmer til koordinationsgruppen

PÅ valg for to år: Rie Møller og Betsy Andersen – genopstiller ikke På valg for et år: I stedet for Lone Østergaard

2 suppleanter: Henholdsvis 1. og 2. suppleant

2 revisorer og

1 revisor suppleant.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

 

Velkomst

1. Valg af dirigent. Kirsten Holm enstemmigt vedtaget.

2. Valg af referent. Sofie Frandsen enstemmigt vedtaget.

3. Valg af stemmetællere.

               Marian Lumer-Klabbers

               Annette Høyer

               Antal stemmeberettigede deltagere: 18

               Ikke-stemmeberettigede deltagere: 2

 

Kirsten foreslår ændringer til rækkefølgen, så regnskab, indkomne forslag og budget gennemgås særkilt i nævnte rækkefølge under punkterne 5.a. 5.b. og 5.c. Dette vedtages enstemmigt.

 

4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning:

 

Beretning fra Koordinationsgruppen

I 2017 har koordinationsgruppen holdt 10 møder. Vi har holdt en længere sommerferie, og juleferie.

Et af de møder koordinationsgruppen afholdt havde som eneste emne på programmet er Visioner for jubilæumsåret 2018.

I september måned trådte Lone Østergaard ud af koordinationsgruppen og 1. suppleant Mona Sørensen blev medlem af koordinationsgruppen.

Tribadernes Net lever i kraft af medlemmernes ideer og aktive indsats, uden det ingen fester, foredrag eller kulturelle arrangementer. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Jer der har været aktive i 2017, og gjort det muligt for de mange at få nogle gode og inspirerende oplevelser.

Ud over det daglige administrative arbejde med regnskab, opdatering af hjemmesiden, registrering af medlemmer, udsendelse at nyhedsmail til medlemmerne, møder og referater, har koordinationsgruppen deltaget i eksterne møde på Frivilligcenter Aarhus. Samt et møde afholdt på Dokk 1 om et LGBT hus i Århus. Der var stort fremmøde, stor interesse og mange ideer bl.a. vil man lave en støtte forening.

Café Sappho har haft en del udfordringer i 2017, hvorfor de har anmodet om at de 10.000 kr. der i 2017 blev bevilget til renovering af cafeen blev overført til 2018. Koordinationsgruppen har valgt at efterkomme deres anmodning.

Det årlige visionsmøde blev afholdt den 3. september. Tak til de få der mødte op og bidrog. Det sparsomme fremmøde og udkommet af visionsmøderne giver anledning til at overveje om der også fremover skal afholdes et visionsmøde midtvejs mellem generalforsamlingerne. 

Da ingen af medlemmer meldte sig til at være med til at arrangere Tribadernes deltagelse i Priden blev resultatet at vi ikke deltog som forening.

I august måned lavede vi en midtvejs evaluering af aktiviteterne i Tribadernes Net.

Vi oplevede/oplever en afmatning i aktivitetsgrupperne. Der har ikke været så mange aktiviteter som tidligere. Det er meget de samme der holder ”firmaet” kørende. Tribadernes Net mangler nye og flere aktive. 100.000 kroners spørgsmålet er så hvad der skal til for at det sker. Hvad er medlemmernes ønsker og behov og ikke mindst, hvad skal der til for at de går aktive ind og bidrager til, at vi fortsat kan have en levende og spændende forening.

Marian Lumer-Klabbers

 

 

Beretning Festgruppen

 

Festgruppen har haft tre arrangementer i 2017. 

Vi slog deltagelse i Odense kvindernes kvindefest i februar op, og der var 8 der købte billet.

 

I april lavede vi et spise arrangement i samarbejde med GBAR. Der var 19 til spisning og der kom ca. det samme antal efter spisning inden stedet åbnede for offentlig adgang ved sædvanlig åbningstid kl. 22.

 

Nye kræfter bød sig til og det mundede sig ud i en fuldt booket julefrokost i FO bygningens café i november med plads til 90 spisende og 30 dansende. En fest der desuden var udsolgt på 14 dage.

Sofie Frandsen.

 

 

Beretning fra Foredragsgruppen

Foredragsgruppen har siden sidste generalforsamling været ramt af mandefald og afbud, men også af tilgang og flere spændende arrangementer i støbeskeen.

 

Lad os starte fra en ende af:

 

2. April: Frida Kahlo med Sofie. Jeg kunne ikke selv deltage, hvilket ærgrede mig gul og grøn, da jeg synes både Frida Kahlo og Sofie er spændende, så der gik jeg virkelig glip af noget. Men det var der 18 andre der ikke gjorde. De havde en fornøjelig eftermiddag og vi er som altid glade for at kunne hente ekspertisen i egne rækker. Ikke kun fordi det er til en lav betaling, men også fordi vi ikke skal gå over åen efter vand, når vi ved der findes så mange kloge og interessante hoveder i blandt os.

 

7. Maj: Kristina Nya Glaffey. Vi havde set meget frem til denne friske unge dame, der havde noget på hjerte m.h.t. at være barn i en lesbisk skilsmissefamilie. Hun har skrevet bøger om emnet, så derfor fik vi hendes honorar dækket gennnem forfatterforum. Det var godt, for der kom kun 7 forkølede tilhørere. Måske især fordi det var den første skønne forårsdag, hvor der var andet der kunne trække, men ærligt talt gik I ikke glip af noget særligt. Kristina skuffede i hvert fald undertegnede ved at være ganske uengageret og hun havde ikke noget indholdsmæssigt at byde på. Der var ingen kontakt mellem hende og tilhørerne. Sådan kan det gå.

 

1.10. At leve med kræft - ved Solvei Helen. Vi skulle helt frem til efteråret, før vi igen var på banen. Denne gang igen med én af vore egne. Solveig havde indvilget I at fortælle om hvordan man kan sætte sig mål - og nå dem. Udgangspunkt var hendes egen kræftsygdom, men det var ikke en sygefortælling - nærmere tværtimod. Det var en fortælling om mod, vilje og energi. Eller: man kan hvad man vil. Betingelsen fra Solvei side var at foredraget skulle være grundlag for en indsamling til at hjælpe voksne over 18 år til et ophold på Lazanta Sport. Derfor gik entreindtægterne ubeskåret til dette. Men tak til Solvei for at kaste sig selv ind i dette uegennyttige projekt.

 

I forhold til selve foredragsgruppen, så har Jytte trukket sig ud, og Marian var kommet ind lige inden. Siden har også Jette Christensen meldt som ind i gruppen. Det har været meget udbytterigt med dette flow, og der er mulighed for endnu mere frisk blod, da jeg i forbindelse med denne generalforsamling også overgår til at være forhenværende. Men jeg må sige det er en spændende gruppe at være med i, hvor vi har gode diskussioner om politiske eller værdimæssige temaer. Vi får samtidig et godt kendskab til hinanden, så også socialt er det en dejlig gruppe at være med i. 

Hør nu bare hvad vi allerede har fundet på:

 

På plakaten for den kommende sæson har vi allerede nye og anderledes arrangementer på programmet, som jeg her vil gøre reklame for:

 

29.4.: Chris Poole om vold i lesbiske forhold - eller rettere om hvordan man får et respektfuldt forhold uden vold. Hun har skrevet bøger og artikler om emnet. 

 

28.9. Karina Willumsen. Politiske sange. Foregår på Casa Carola i Vestergade 58. Arrangementet kombineres med spisning og dans - faktisk er det både foredrag, kultur og fest, så vi går de andre arrangementsgrupper i bedene. Vi prøvede denne form i forbindelse med temaet om Rusland, og da det var en succes, tør vi godt forsøge os med noget lignende. Vi tænker at lokalerne i Vestergade 58 er perfekte til en musikarrangement og det er gode gamle Carola, der står for maden.

 

Disse arrangementer er lidt vovede rent økonomisk, men vi tror på, I er parate til noget ekstraordinært, og vil værdsætte niveauet.

 

Vores hidtidige arrangementer har, set over en sæson, løbet rundt, og det er bestemt vores intention at det kan fortsætte, men vi vil også gerne forny os og måske være lidt mere dristige - om ikke anden så her i jubilæumsåret, så for en sikkerheds skyld har vi afleveret et par ansøgninger.

 

Vi håber at se jer mange gange i løbet af det næste år - og at I tager et par veninder med - så skal det nok gå alt sammen.

Birgit Hansen

 

Beretning fra Korgruppen:

Vi startede sæsonen op med god interesse og en god korleder, der desværre allerede efter første sæson måtte melde fra.

Vi har så ikke lykkedes med at finde en ny for denne sæson men prøver igen mhp. næste sæson.

Vi var 14 og skal, afhængig af hvordan vi gør det, være mindst 14.

Kirsten Holm.

 

Beretning kulturgruppen

I januar måned 2017 skrev jeg følgende ud til alle medlemmer:

”Jeg håber vi får et spændende år i Tribaderne med masser af nye oplevelser og indslag.

2017 med Aarhus som kulturhovedstad kan da ikke blive et bedre udgangspunkt for os.

Er du til nye arrangementer i Tribaderegi i det kommende år?

Jeg vil rigtig gerne gøre mit til at vi kan byde på mindst et arrangement i måneden i 2017, men kun med hjælp fra jer – kom gerne med forslag til et arrangement, som du gerne vil have arrangeret, så skal jeg nok sørge for formidling – du forpligter dig blot til at deltage.

Eller endnu bedre meld dig ind i kulturgruppen, hvis den skal fortsætte det kommende år.”

Jeg fik ikke en eneste henvendelse ud af det, hvilket heller ikke skete til samme opråb til generalforsamlingen sidste år og kulturgruppen blev dermed sat i bero til nogen har lyst til at deltage og byde ind med ideer og forslag.

Mona Sørensen

 

Beretning fra LMF-gruppen

Der har ikke været henvendelser siden først på året i 2017. Vil derfor foreslå at der enten kommer nye kræfter I LMF-gruppen, eller at den bliver nedlagt.

Mvh

Pia Hansen

 

Beretning fra Læsegruppen

Læseåret 2017

I 2017 læste vi mest gamle værker af bla. Holberg, Goethe, Dostojevskij og Shakespeare. Vi så en moderne fortolkning af “Den politiske kandestøber” i Musikhuset, gik i biografen og besøgte museer, blandt andet St. St. Blichers mindestue i Spentrup efterfulgt af æggekage med flæsk på Hvidstenskro, der er kendt fra filmen om Hvidstensgruppen. Samt Johannes V. Jensens Museum i Farsø, hvor museet skal udvides, så det fremover også kommer til at rumme Thit Jensens Museum, hvilket der selvfølgelig er delte meninger om, da mandschauvinisten Johannes og hans søster Thit, der var kvindesagsforkæmper, ikke kunne udstå hinanden da de levede.

Vi har talt om stort og småt. Bøgerne giver afsæt til et utal af samtaleemner, om tilfældigheder, sorg, meningsløshed og kærlighedens mange ansigter for at nævne nogle få. Da gruppen blev stiftet d. 1. juni 2015 kan vi i år fejre, at vi har eksisteret i 3 år, og vi er stadig åbne for nye medlemmer.

Susan Møller

 

Beretning fra Rejsegruppen

 

Rejsegruppen annoncerede en tur til Berlin fra den 5. oktober til den 8. oktober 2017.

Ligeledes har gruppen bedt medlemmerne kommer med ønsker til rejsemål.

Desværre har vore forsøg på at skabe aktiviteter i en rejsegruppe ikke båret nogen form for frugt.

Da der har været samme resultat af tidligere tiltag må konklusionen være, at det ikke er relevant med en rejsegruppe i Tribade regi.

Jette Christiansen

 

Beretning fra Singlegruppen

I år har der været arrangeret et arrangement med pool i april måned, hvor mange spilleglade kvinder deltog ved 4 poolborde. God stemning og masser af sjov, når vi udfoldede os på forskellige levels - en god eftermiddag med afsluttende middag.

Et andet singlearrangement med at mødes til Savage Rose i september blev aflyst på grund af for få deltagere.

2 af singlegruppens deltagere har arrangeret henholdsvis en tur på Aros og en tur på Himmelbjerget, begge ture var åben for alle, der havde lyst til at deltage og var godt besøgt og efter sigende gode oplevelser.

Vi skal finde en ny kontaktperson til singlegruppen på dette møde – hvem?

Mona Sørensen

 

Beretning fra Støttestrømperne.

 

Støttestrømperne holder godt sammen, selvom en af os seks er flyttet til Fredericia.

I det forløbne år har vi holdt 8-9 møder, der altid starter med en ”Siden Sidst-runde”, hvor vi på skift fortæller, hvad der er sket, og hvad vi har af glæder og problemer.

Ofte kan det være små problemer, vi kan hjælpe hinanden med på stedet. Andre gange kan vi tage kontakt ind imellem møderne, hvis noget er gået helt galt eller forrygende godt.

Da vi er en senior-gruppe, oplever vi i stigende grad øjeblikke med ”jeg kan ikke lige huske” og ”hvad er det nu hun hedder”, men vores fortrolighed er af sådan en karakter, at vi bare kan grine en befriende latter over det.

Fortroligheden kommer af, at vi – under runderne – fortæller med åbenhed og lytter med stor opmærksomhed. Vi kender hinandens liv og vilkår, så Støttestrømperne er blevet et socialt netværk, som vi prioriterer højt.

Og vi vil gerne anbefale ”metoden” til andre, som måske savner den kontakt, der var mulighed for, da vi startede det oprindelige Tribadernes Net.

Lise Johnsen

 

Pop-up aktiviteter.

 

Pop-up er jo som ordet siger en spontan aktivetet, så der er som sådan ikke en ansvarlig til at afholde en beretning. Men aktiviteter af pop-up karakter er bl.a. turen til Silkeborgsøerne, turen til Kvindemuseets café og Tegnekurserne.

Pop-up aktiviteter dækker altså over alle spontane og enkeltstående arrangementer, som enhver kan igangsætte og tage ansvar for. Man behøver ikke lave en gruppe med gentagne aktiviteter for at lave noget for fællesskabet i Tribadernes Net.

 

Slut på beretninger.

 

 

5.a. Regnskab

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. Rie Møller

               Regnskabet enstemmigt godkendt.

 

5.b. Indkomne forslag.

I. Forslag til vedtægtsændringer.  Betsy fremlægger ændringsforslag til §3 fra:

§ 3
Alle kvinder, der sympatiserer med foreningens formål kan være medlem af foreningen.

 

der foreslås ændret til:

 

§ 3
Alle kvinder, der sympatiserer med foreningens formål kan være medlem af foreningen.

Stk. 3.1 Ved indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent, bliver man medlem af foreningen med medbestemmelse i foreningens anliggender.

Stk. 3.2 Ved indbetaling af mindre end det af generalforsamlingens fastsatte kontingent, bliver man medlem af foreningen uden medbestemmelse i foreningens anliggender.

 

               Vedtægtsændringen godkendes enstemmigt.

               De nye vedtægter er vedlagt som bilag.

 

II. Indkomne forslag med relevans for budgettets udarbejdelse.

a. Foredragsgruppen der søger om Underskudsgaranti på 5000 kr. jf. fremsendte ansøgning.

Underskudsgaranti er enstemmigt godkendt.

 

b. Ansøgning om beløb på 6000 kr. til seniorfest jf. fremsendte ansøgning.

Koordinationsgruppen Foreslår:

At ansøgningen om 6.000 kr. til afholdelse af en seniorfest overgår til jubilæumspuljen.

Under forudsætning af at arrangørerne indsender en ansøgning til

koordinationsgruppen med et realistisk og dækkende budget, og budgettet kan

godskendes af koordinationsgruppen, udbetales pengene efter regning.

Retningslinjerne i Samarbejdsaftalen med festarrangører skal overholdes.

Forslaget er enstemmigt godkendt.

 

c. Ansøgningen fra festgruppen diskuteres.

 

Der stemmes om festgruppens forslag pkt. 3:

 

” Tilkendegiver størrelsen på det beløb de i alt vil støtte en jubilæumsfest med, hvorefter det er op til festudvalget om de kan og vil arrangere festen”

 

med betingelserne fra koordinationsgruppens ændringsforslag:

 

1. Omkostningerne til musik under maden og DJ i alt 13.500 kr., som beskrevet i de fremsendte budget forslag 1 og 2, bevilges fra Jubilæumspuljen, som koordinationsgruppen administrerer.

 

2. Fra Tribadernes Nets opsparede midler bevilges der 11.500 kr.

Der skal være en prisforskel på spisebilletter mellem medlemmer og ikke

medlemmer.

 

3. Der skal også differentieres mellem prisen på A og B medlemmer på dansebilletterne, så der som minimum er en forskel på halvdelen af prisen for et medlemsskab af Tribadernes Net.

 

Pengene kan bevilges under forudsætning af, at der fremlægges et realistisk og dækkende budget, med alle relevante oplysninger (Bilag 1 til Samarbejdsaftale med Festarrangører), og at der ikke pålægges foreningen yderligere udgifter udover de ovennævnte.

 

Desuden forudsættes det at festarrangørerne følger retningslinjerne i

Samarbejdsaftalen med Festarrangører.

Ønsker den nuværende festgruppe ikke at arrangere en Jubilæumsfest efter ovenstående vilkår Ad punkt 3. i deres ansøgning. Vil rammen for tilskud til en Jubilæumsfest overgå til den eller de medlemmer af foreningen, der kan og vil arrangere en fest efter ovenstående betingelser.

 

5.c. Budgettet tilrettes og godkendes enstemmigt. Se særskilt bilag.

 

6. Visioner Tribaderne 2018/2019

Solvei Helen Jørgensen kommer med nedenstående oplæg:

På nuværende 2 udad farende grupper, foredrags- og fest gruppen, hvor der pt. er 2 planlagte foredrag samt 3 fester på tegnebrættet.

De øvrige udad farende grupper, har enten nedlagt sig selv eller ikke fundet personer der ville være tovholdere på et arr., så spørgsmålet er om grupper med en eller flere tovholdere reelt er en forhindring for forskellige aktiviteter.

Jeg foreslår derfor at vi i dag overvejer et supplement til de nuværende grupper, nemlig et månedligt komsammen med rullende ugedag.

Det kunne være en tirsdag, hvor man tropper op indenfor et givet tidsrum, og så beslutter de fremmødte så om de vil blive hængene, gå et andet sted hen, gå i biografen, ud at spise o.lign.

Jeg påtager mig gerne rollen som kontakt ansvarlig, men forstiller mig at det er en eller flere skiftende kvinder, der står for arr. Det står frit for stafet holderen, at vælge tid og sted. (Fra sommerferien og frem jf. snakken til generalforsamlingen / referenten)

Der var opbakning til initiativet om en månedlig kom-sammen. Men da kvinderne var ved at være godt brugte, kom der ikke yderligere forslag eller diskussion om emnet, og forsamlingen gik hurtigt videre til næste punkt på dagsordenen.

 

7. Fastsættelse af kontingent.

100 kr. for 2019 blev enstemmigt vedtaget.

 

8. Valg af:

3 medlemmer til koordinationsgruppen

PÅ valg for to år: Rie Møller og Betsy Andersen – genopstiller ikke

På valg for et år: I stedet for Lone Østergaard

2 suppleanter: Henholdsvis 1. og 2. suppleant

2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Lisbeth L. stiller op og vælges for 2 år.

Susanne Feld stiller op og vælges for 2 år.

               Betsy byder ind på det sidste år af Lone Østergaards valgperiode.

               Som 1. suppleant blev Annette Høyer valgt.

               Som 2. suppleant blev Kirsten Nielsen valgt.

               Som revisorer blev Tilde Røgilds og Kirsten Holm valgt.

               Som revisorsuppleant blev Lone Østergaard valgt.

 

9. Indkomne forslag. Blev alle behandlet under budgettet, da de tre af forslagene havde indflydelse på økonomien.

 

10. Eventuelt.

 

En stor opfordring fra Anne Marie Boesley til at melde sig til badminton.

 

En særlig tak til forfatterne Betsy Andersen og Susan Møller, samt layouter Lene Vorre for jubilæumsskrifterne, som glæder mange.

 

Tak til Betsy og Rie for det store arbejde de har ydet.

 

Og en tak til Kirsten Holm, for at lede os godt igennem generalforsamlingen.

 

Mange hjalp til med at rydde op, også tak for det J

 

9 kvinder tog efterfølgende ud at spise og havde nogle hyggelige timer sammen.

 

 

Referatet er godkendt af:

 

 

 

 

Dirigent Kirsten Holm

 

 

 

Og koordinationsgruppen:

 

 

 

Lisbeth Lohmann                     Susanne Feld

 

 

 

Betsy Andersen                      Marian Lumer-Klabbers

 

 

 

Sofie Frandsen

 

 

Generalforsamlingen 1. 3. 2015 i Tribadernes Net


Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
6. Visioner, aktiviteter for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af 3 medlemmer til koordinationsgruppen, på valg er Anette, Karen og Tilde. Valg af to suppleanter. Valg af to revisorer og en revisor suppleant.
9. Indkomne forslag
10.  Eventuelt.

Pkt. 1: Birgit Hansen blev valgt.
Konstaterer at tidsfristerne for indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt.
Ændringsforslag til budgettet bliver behandlet under pkt. 5. i dagsordenen.

Pkt. 2: Referent: Sofie Frandsen

Pkt. 3: Stemmetællere: Ulla Thorseth, Lene Hesselbæk.

Pkt. 4: Beretninger for perioden 26.10.2014 – 31.12.2014.

Før afgivelse af beretningerne deler Dorte Askholm roser ud til koordinationsgruppen
og suppleanter, med tak for den store arbejdsindsats og de mange resultater der
allerede er nået.

Koordinationsgruppen ved Anette Dederding:
Beretningen godkendes. Beretningen se bilag 1.
Lise Johnsen gør opmærksom på at ikke alle er på FB. Det oplyses at annoncering af
arrangementer og andet relevant altid kommer på hjemmesiden eller sendes direkte til
medlemmerne, så det er ikke en betingelse at være på FB for at få informationerne.

Asylgruppen ved Hanne Hansen:
Gruppen har ikke mødtes endnu, usikkert om gruppen kommer i gang.
Koordinationsgruppen efterlyser en afklaring af gruppens fremtid.

Foredragsgruppen ved Jytte Glenstrup:
Beretningen se bilag 2.
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til foredrag. Der spørges ind til om
det også kan være mandlige foredragsholdere. Det har gruppen ikke taget stilling til,
men vil diskutere det på et kommende møde.

Festgruppen ved Rie Møller:
Beretningen se bilag 3.

Kulturgruppen Skanderborg ved Ulla Dahl Andersen:
Primært Østjysk Kulturforsynings arrangementer man kan melde sig til gennem Ulla,
desuden foreslås der udflugter, havefest og lignende hvis nogle være med til at
arrangere det.

Kulturgruppen Århus ved Dorthe Askholm:
Gruppen har tilstræbt at lave 1-2 arrangementer om måneden. Indtil nu er det blevet til to om måneden. Gruppen har desuden lagt vægt på variation i tilbuddene både mht. pris og indhold. Der har været besøg på museer, i teateret, i biografen og lignende. Desuden har der været spontane tiltag som er blevet annonceret på Facebook bl.a. koncert med Anne Linnet. Gruppen har diskuteret meget, om man skulle stå udenfor med et regnbueflag eller lignende for at kunne samles, men har haft den holdning at vi kender hinanden eller kender nogen der kender nogen. Det har fungeret godt undtagen til arrangementet på Kvindemuseet. Til teater forestillingen om Herman Bang var problemet, at deltagerne sad forskellige steder i salen. Gruppen har også oplevet at besøget på f.eks. Moesgaard, hvor der deltog 12 kvinder, havde fungeret bedre hvis man havde købt en fælles rundvisning. Derfor gruppens forslag om underskudsgaranti på 2500,- kr.
Aktiviteter hvor enlige gerne vil kunne gå ud sammen, have andre at følges med, stiller krav til hvordan man organiserer det.
Der har selvfølgelig været nogle diskussioner i gruppen, men som udgangspunkt har det været fantastisk, sjovt og dejligt med opbakningen. Gruppen har delt sig op nogle gange, andre gange har begge deltaget i arrangementet.
Gruppens fremtid. Mona ønsker ikke at være kontaktperson fremover, Dorthe træder ud af gruppen. Gruppen efterlyser nye medlemmer og håber meget at der er nogle kvinder der melder sig.

Rejsegruppen ved Susanne Quist:
Gruppen har ikke afholdt møde endnu. Gruppen har skiftet kontaktperson. Den nye kontaktperson deltog desværre ikke i generalforsamlingen. Gruppen efterlyser nye aktive medlemmer.

Seniorgruppen ved Lise Johnsen:
Den første gruppe er dannet, og kalder sig støttestrømperne, den består af syv kvinder fra rødstrømpegenerationen. Gruppens formål er at støtte hinanden i medgang og modgang. Gruppen modtager pt. ikke nye medlemmer.
Gruppen opfordrer andre til at lave lignende grupper. Medlemmer må gerne henvende sig, da Lise har et stort netværk der kan være til hjælp.

Singlegruppen ved Lise Johnsen:
Gruppen er tænkt som en gruppe hvor singler kan gå ud sammen og snakke. Desværre har der ikke været tid og overskud til tiltag i gruppen endnu. Gruppen efterlyser derfor flere kvinder der vil være med til at løbe gruppen i gang.

Pkt. 5: Regnskab:
Rie Møller gennemgår regnskabet: Det fremlagte regnskab vedrører perioden 10.11. 2014 – 31.12.20. Ulla Dahl Andersen spørger om de 4000 kr. til web er et engangsbeløb eller ej. Svaret er at de 3000 er, men at de ca. 1000 er et fast årligt gebyr.
Spørgsmål til gebyrerne hos den forrige bestyrelse, Rie svarer at de vedrører gebyrer forbundet med fremsendelse af papirbreve frem for mail fra banken.
Lise Johnsen spørger til pengene fra de store fester i tidligere tider? Betsy svarer: Hun har set de tidligere festregnskaber. Langt hen ad vejen har festerne givet overskud. Mellem ca. 600 og 17.000 kr. Efter flytningen til Turbinehallerne har de fleste fester givet underskud, hvilket har tæret på kassebeholdningen. Ulla Dahl Andersen – Højrentekontoen skulle være dækkende for de eksterne fester, eks. Turbinehallerne og den anden konto interne fester og daglig drift.

Regnskabet godkendes.

Budget:
Forslag til ændring af budgettet fra Kulturgruppen Århus fremlægges og diskuteres.

Forslag til underskudsgaranti ved Kulturgruppen, Tribadernes net: Kulturgruppen ansøger om underskudsgarant på årligt 2.500 kr. til dækning af arrangementer. Formålet er at kunne arrangere lukkede rundvisninger på enkelte aktiviteter, for at styrke netværket og fællesskabet mellem kvinderne til arrangementerne. Underskudsgarantien skal dække, at kulturgruppen ikke selv hæfter privat for udeblevne eller manglende deltagere. Kulturgruppen påtager sig ansvaret for regnskab for evt. underskud op til de 2.500 kr. årligt.

Venlige hilsner

Dorte Askholm og Mona Sørensen
Kulturgruppen, Tribadernes net 
Aarhus den 25/1  2015

På kulturgruppens vegne vil vi yderligere oplyse, at vi ikke har en forventning om at de 2500 kr. bliver brugt, men har brug for et frirum og tillid til at kunne arrangere aktiviteter uden at vi hver gang skal ansøge og dokumentere koordinationsgruppen og dermed forøge alles frivillige arbejdsindsats.

Dorthe Askholm begrunder forslaget. Gruppen finder at fællesrundvisninger vil kunne skabe mere sammenhæng i et arrangement som eksempel besøg i Væksthusene.
Gruppen ønsker ikke selv at lægge penge ud til arrangementer, ligeledes ønsker gruppen ikke at administrere tilmeldinger.

Diskussion:
Under diskussionen fremkom endnu et forslag, der gik ud på at afsætte 1000 kr. fra formuen som underskudsgaranti til hver aktiv gruppe, dvs. foredragsgruppen, kulturgruppen og festgruppen.
Afstemningen foregik mellem tre muligheder:

A. Det indkomne forslag fra Kulturgruppen Århus
B. 1000,- kr. til de tre aktive grupper festgruppen, foredragsgruppen og Kulturgruppen Århus
C.  Beløbet på 1750,- kr. som i det oprindelige budget til ansøgninger fra grupperne om underskudsdækning.

Der blev stemt om de tre forslagene i ovennævnte række følge. Forslag B blev vedtaget.

Herefter gennemgår Rie Møller budgettet med følgende ændring som resultat af ovenstående beslutning:

Medlemskontingent før: 7.500 kr. nu: 8.900 kr. Da der aktuelt er 89 medlemmer
Underskudsgarantien ændres fra  1.750 kr. til 3.000 kr.
Balance ændres fra     150 kr. til   300 kr.

Hvorefter budgettet godkendes med ovenstående rettelser. Det nye budget, se
vedhæftede fil.

Pkt. 6
Visioner for det kommende år ved Dorthe Askholm:

Opsamling på grupperne:
Følgende grupper består uændret:
Foredragsgruppen
Kulturgruppen Skanderborg
Festgruppen
Seniorgruppe/støttestrømperne
Rejsegruppen

Følgende grupper søger flere medlemmer, men forbliver på hjemmesiden:

Kulturgruppen Århus
Musikgruppen

Følgende grupper melder tilbage når de har talt sammen i grupperne:

Singlegruppen
Asylgruppen

Følgende grupper nedlægges:

Helligdage på tværs

Der blev efterlyst kvinder som vil være med i en læsegruppe, er du interesseret i at
deltage kan du kontakte Susan Møller som131@hotmail.com

Betsy Andersen foreslog et arrangement med kanotur på Brabrandsøen og
efterfølgende fælles madlavning og spisning i kolonihaven. Lone Østergård og Hanne
Bjørn meldte sig som primus motor og tovholdere.

Praktisk hjælp:

Lene Hesselbæk, Ann Dickenson og Aase Kjær er alle stadig med i Praktisk hjælp
gruppen. Nye medlem Susan Møller og Dorte Askholm.
Dorte kontakter de øvrige på listen for at høre om vi stadig må kontakte dem..

Alle grupperne vil gerne have idéer, så giv endelig besked til grupperne hvis I har en
spændende idé.

Pkt. 7

Fastsættelse af kontingent.
Stort flertal for et kontingent på 100 kr. i 2016.

Pkt. 8

Anette Dederding, KarenWurlitzer og Tilde Røgilds er på valg.  Anette og Karen
genopstiller. Tilde udtræder.

Anette, Karen og Sofie Frandsen stillede op og blev valgt til Koordinationsgruppen.

Valg af 2 suppleanter:

Sus Qvist genopstiller og Ulla Thorseth opstiller. Begge vælges.

Lone Østergaard og Tilde Røgilds vælges som revisorer.
Mona Sørensen vælges som revisorsuppleant.

Pkt. 9

Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 10

Det foreslås at der efter hver generalforsamling, udsendes en navneliste til alle medlemmerne med navne, adresser, mailadresser og telefonnumre på alle medlemmerne. Koordinationsgruppen vil arbejde videre med forslaget. Udsendes der en adresseliste skal alle medlemmer kontaktes først, og have mulighed for at tage stilling til om de ønsker at stå på en sådan liste. En eventuel liste vil kun indeholde navn og mailadresse.

Festgruppen vil vide om der er stemning for en fest i efteråret i Lillering Forsamlingshus, bus fra Århus t/r, mad, pynt, underholdning, til ca. 100 personer, eksempelsvis fra k. 17.30 – 01.30, kan gøres for 200 kr. pr. prs. Forsamlingen var meget positiv overfor forslaget.

Tak til Birgit Hansen, Dorte Askholm og alle deltagerne for afvikling af og deltagelse i Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen koordinationsgruppen