Referat fra høringsmødet i Frivillighuset den 31. august 2014.


38 engagerede og iderige Kvinder deltog i høringsmødet, der blev indledt med fællessang hvor Lise og Bente spillede til, derefter bød Rie velkommen.

Lise fortalte kort om Tribadernes historie gennem de sidste 21 år. Lise fortalte blandt andet om foreningens navn og dets fødsel-Tribaderne. Efterfølgende var der mulighed for tanker og ønsker til et nyt navn til foreningen.

Dorte præsenterede gruppens visioner og ideer om fremtidens netværk. Den røde tråd i det der blev fremlagt, var ønsket om fornyelse, mangfoldighed og rummelighed. Resultatet af den brainstorm der var på mødet viste at det var i tråd med de ønsker kvinderne havde for fremtidens netværk.

Der blev foreslået:

Kulturarrangementer som foredrag, biografture, teaterture gerne med efterfølgende debat over en kop øl.

Interessegrupper f.eks. læse/litteratur, male, ude- og friluftsliv, el-cykel gruppe og udflugter.

Fester af forskellig størrelse.

Socialt engagement f.eks. åben rådgivning, rejser herunder Pride. Gå i byen sammen

Politiske og Stratetiske tiltag f.eks. at søge om penge til arrangementer under Kulturby 2017.

Det vi bl.a. håber, kommer til at karakterisere det nye netværk er åbenhed overfor iderigdom og initiativer.

 

Økonomi og vedtægter

Rie fremlagt foreningens økonomi, der viser sunde og stærke tal på bundlinjen. Al den iderigdom og aktivitet kræver en sund økonomi og en sikker økonomisk styring, arbejdsgruppen foreslår derfor at aktiviteterne primært skal være selvfinansieret af deltagerne.

Ligeledes kræves et sæt regler som man kan navigere efter i hverdagen. På mødet præsenterede Betsy forslag til nye vedtægter. Formålet med forslaget til nye vedtægter er at sikre medlemsdemokrati øge fleksibiliteten og fremme mangfoldigheden i netværket.

Arbejdsgruppen takker for det store engagement blandt de fremmødte. Tak for de mange forslag og kommentarer, tak for god energi og opbakning og anerkendelse af vores arbejde indtil nu.

Vi glæder os til at se jer og mange flere til den ekstraordinære generalforsamling som vi allerede nu kan røbe bliver søndag den 26. oktober.

Der kommer en officiel indkaldelse senere.

Mødet afsluttedes med endnu en dejlig fællesang med Lise og Bente.

Tak for et godt møde hilsen Anette, Betsy, Dorte, Rie og Tilde.

 

Bilag 1: Visioner for det fremtidens netværk 
 

Intensionen er at videreføre vores netværk i en ny, moderne og dynamisk form, hvor alle medlemmer har mulighed for at bidrage til både udvikling af ideer og til afvikling af aktiviteter, således dette ikke længere alene pålægges koordinationsgruppen.

Værdigrundlaget sådan som vi ser det skal være:

MANGFOLDIGT – ÅBENT – RESPEKTFULDT – KONSTRUKTIVT - KÆRLIGT – OG STØTTENDE

Det nye Netværk kan blive en platform for lesbiske – hvor vi mødes om fælles aktiviteter, interesser og oplevelser med ligesindede. En del af det kan organiseres som møder, en del kan organiseres mere impulsivt via internettet, en tredje side kan være interessegrupper, støttegrupper, frivillig rådgivning m.m.

Netværket kan også samarbejde med andre foreninger, der støtter lesbiske.

Det nye netværk kan også have fokus på kvindepolitiske og kvinde-strategiske tiltag i forhold til lesbiske. Tiltag og tovholdere i den forbindelse besluttes på generalforsamlingen. Aktuelle emner kan være udspil i forhold til Q 15 og Århus som Kulturby i 2017