Generalforsamlingen 12. 3. 2017 i Tribadernes Net


På mødet deltog 20 stemme berettigede medlemmer. Der kom to nye medlemmer til på selve mødet, så der i alt var 22 deltagere på generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Koordinationsgruppens og de øvrige gruppers beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Visioner, aktiviteter for det komne år
 10. Valg af: 3 medlemmer til koordinationsgruppe, 2 suppleanter til koordinationsgruppe, 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 11. Eventuelt

Velkomst ved Sofie Frandsen

Ad 1. Kirsten Holm vælges som dirigent.

Herefter konstaterer Kirsten at mødet er lovligt indkaldt. Dagsordenen gennemgås og forsamlingen godkender at indkomne forslag flyttes så de kommer efter godkendelse af regnskabet og før godkendelse af budgettet.

Ad 2. Betsy Andersen vælges som referent

Ad 3. Mona Sørensen og Solvei Jørgensen vælges som stemmetællere.

Ad 4. Beretninger fra koordinationsgruppen og øvrige grupper:

Beretning Koordinationsgruppen:

I 2016 har koordinationsgruppen holdt 11 møder. Vi har holdt en længere sommerferie, og juleferie.

Der har været flere projekter gennem årene, det sidste projekt, der nu kan stryges af listen er en folder til grupper eller enkeltpersoner der ønsker at lave et arrangement eller at danne en gruppe. Vi håber folderen kan give inspiration og være en hjælp. Tribadernes Net lever i kraft af medlemmernes ideer og aktive indsats, uden det ingen fester, foredrag eller kulturelle arrangementer. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Jer der har været aktive i 2016, og gjort det muligt for de mange at få nogle gode og inspirerende oplevelser.

Ud over det daglige administrative arbejde med regnskab, opdatering af hjemmesiden – nu med nyt layout -, registrering af medlemmer, udsendelse at nyhedsmail til medlemmerne, møder og referater, anskaffelse af et beach flag og m.m., har koordinationsgruppen deltaget i eksterne møder eks. på FrivilligCenter Aarhus og Sapphos generalforsamling.

Det årlige visionsmøde blev afholdt i september. Der kom nye medlemmer til festgruppen, og et spændende Mosaik kursus ud af mødet.

I år efterlyste koordinationsgruppen ideer og medlemmer der ville gå aktivt ind i planlægningen af Tribadernes deltagelse i Priden. Et medlem meldte sig. Vi var tæt på at beslutte ikke at deltage. Sofie trådte til med ideer og energi, Elsie med brygning af limoncello. Vi fik stor opmærksomhed fra både børn og voksne på turen gennem byen. Fejllevering af Nemo i stedet for en haj, viste sig at være held i uheld. Børnene var begejstrede, mange af dem kunne nok ikke læse at der stod FIND HOMO på siderne af Nemo. De voksne trak på smilebåndet.

I løbet af året er der sket en del ændringer i koordinationsgruppen. Sus Quist trak sig efter kort tid på grund af mange opgaver på arbejdet. Elsie Thaarup trådte ind i koordinationsgruppen i stedet. Sidst på året måtte Anette Dederding desværre trække sig på grund af sygdom og Lone Østergaard trådte ind i stedet.

Der skal lyde en stor tak fra os alle. Anette har været med lige fra mødet på Sappho i 2014 hvor grundstenen til det nye Tribadernes Net blev grundlagt. Hun har på sin rolige og nærværende måde, bidraget med ideer, været en inspirerende og aktiv deltager på møderne og ydet en stor indsats mellem møderne, med deltagelse i eksterne møde, opdatering af hjemmesiden og meget mere. Tak for et godt samarbejde igennem årene, vi savner dig og håber du snart kommer på banen igen.

Beretning Kulturgruppen:

Kulturgruppen bestående af Lotte Graa og jeg har i 2016 budt på kunstture til Herning

Kunstmuseum, med byvandring og fællespisning og Aalborg kunstmuseum og Streetart. Begge ture med stor begejstring fra de fremmødte. Vi har arrangeret 2 yderligere museumsture til Vejle og Viborg, som begge blev aflyst grundet for få deltagere. I starten af året havde vi desuden 3 film på programmet med 5-20 deltagere. Sidst men ikke mindst havde vi en rigtig fin tur på Aarhus Ø i august måned, hvor vi udforskede det nye miljø på havnen, besøgte det nye kollegie og øhaverne. En aften der sluttede behørigt af med fadøl og besøg på havnens perle. Det viste sig at blive årets sidste arrangement, idet de efterfølgende 2 ture ikke havde nok tilmeldte.

Vi har i gruppen op til flere gange efterlyst nye medlemmer uden held – jeg har endvidere tilbudt at arrangere og formidle flere arrangementer på den måde, at I som medlemmer kunne komme med ideer til aktivitet og kun forpligtede jer til at deltage – arbejdet ville jeg gerne udføre. Da dette heller ikke har medført nye henvendelser vælger jeg at tolke det som manglende interesse for en kulturgruppe eller skal det måske tolkes på en anden måde? 

Der skal nye medlemmer til gruppen inden der igen tilbydes aktiviteter i kulturgruppen og Aarhus som kulturby fortjener i mine øjne, at vi deltager aktiv – så ny kulturgruppe efterlyses. Tak for de 2 år som kontaktperson for kulturgruppen

Venlig hilsen

Mona Sørensen

Beretning Singlegruppen

Singlegruppen er et åbent forum, hvor vi kun af navn har en kontaktperson.

Ideen var at initiativet til kommende arrangementer skulle aftales fra gang til gang og stafetten på den måde gives videre til en kvinde, der havde lyst til at stå for næste møde.

Der har været taget initiativ til bowlingture og brunch på cafe i Ry, begge dele blev aflyst i sidste øjeblik begrundet i, at deltagerantallet lå under fem personer. I august havde vi en hyggelig morgengåtur ved havet med morgen mad – et fint arrangement med ca. 10 deltagere. Desværre blev det kommende grillarrangement i Tildes have aflyst – igen med kun få deltagere. Efterfølgende er stafetten ikke givet videre til nyt møde i gruppen.

Jeg vil foreslå, at vi i det kommende år arbejder med et udvalg, der har ansvaret for at uddele og holde gang i gruppen – Vi har jo stadig en bunke af ideer, som venter på at blive sat i gang Venlig hilsen

Mona Sørensen

Beretning Foredragsgruppen:

Hver gang vi mødes i foredragsgruppen har vi en diskussion om hvad der egentlig definerer vores gruppe og hvad der afgrænser os? Indtil nu er vi ikke blevet enige – heldigvis J

Men vi er dog enige om at: 

 • Vi vil lave foredrag, man ikke bare kan finde andre steder
 • Vi laver foredrag som vi selv synes om og har lyst til at tage til
 • Vi mener det er vigtigt og godt at mødes – én af måderne er at tage til foredrag og have samtalen dér.

Siden sidste generalforsamling har vi haft 3 foredrag som har været så forskellige som tænkes kan:

9. april havde vi russisk aften på Casa Carola, hvor Anne-Sofie Pilholm fortalte om den russiske lov af 2013, der ikke forbyder homoseksualitet, ”kun” homoseksuel propaganda - f.eks. undervisningsmaterialer. Mette Skak supplerede med sin viden om russernes hverdag. Det gav lidt kød og blod til den teoretiske fremstilling. Aftenen blev indledt med russiske småretter, vodka og smarte drinks – eller måske en stor fadøl – og sluttede med fællessang, YouTube -klip og andet spas. Det var lidt af et eksperiment, men bedømt på tilmeldingerne og responsen kan konceptet godt gå an og måske genbruges på et andet tema?

Det kostede 125 kr. at deltage inkl. maden. Det løb næsten rundt for os, og her tænker jeg ikke på vodkaens virkning, men sådan rent økonomisk. Arrangementet gav en lille underskud på 2 kr.…

6. oktober læste Stine Pilgaard op af sine bøger: ”min mor siger” og

”Lejlighedssange”. Den humor man finder i bøgerne, oplevede man også i foredraget. 

Foredraget gav bøgerne mere dybde, hvad end man havde læst dem eller gjorde det efterfølgende. Stine er en charmerende person og hun fortalte både om baggrunden for bøgerne og om processen med at skrive. Om livet som forfatter. Hun har tidligere levet som lesbisk, men nu som heteroseksuel og nybagt mor. Dette arrangement gav et underskud på 254 kr.

22. januar havde vi Lotte Skjærbæk – også kaldet ”fugle-Lotte” på programmet. Foredragsgruppen havde modtaget et opfordring til at lave et fugleforedrag, og ærlig talt tænkte vi at det da vist bedst egnede sig til en travetur i skoven og vi var lidt nølende. Men da vi er glade for at modtage forslag fra jer medlemmer, må vi jo også bakke op om de ideer der kommer. Vi må da også erkende at vi tog fejl: Det var et rigtig godt foredrag som tændte en interesse hos os der ikke ved så meget om fugle, og hvis man vidste meget i forvejen, var der også stof til den mere nørdede. Lotte er en knippel god formidler og efter dette foredrag lytter vi mere intenst til fuglestemmerne omkring os – hvad enten vi går tur ved Egå Engsø eller blot bevæger sig ud i haven. Arrangementet gav et overskud på 304 kr.

Vi havde planlagt et arrangement med Pia Rasmussen, som skulle fortælle om kvinder i jazz, hun havde året før holdt et forrygende oplæg om lesbisk musik – jeg mener det var det første arrangement i foredragsgruppens korte historie.  Men desværre blev hun ramt af alvorlig sygdom, men troede hun ville klare den, så derfor aftalte vi med hende at udskyde foredraget, men Pia døde lige før jul. Det er meget trist. Æret være hendes minde. 

Flere oplægsholdere tager en meget rimelig betaling – og nogen forlanger ikke noget, men modtager dog som minimum et par flasker vin. Da deltagertallet er meget svingende. Fra 15 – 40 personer, er det svært for os at budgettere, men vi har faktisk holdt skinnet på næsen. Vi har besluttet at hæve prisen en anelse så vi bliver lidt bedre polstrede. Det skal siges at prisen i forvejen var ret lav og at man får gratis kaffe og kage. Til gengæld har vi af praktiske årsager droppet salg af øl og vand.

Ved årets udgang havde vi en beholdning på 2306,50 kr.

Siden sidst er vores foredragsgruppe blevet udvidet med ét medlem, nemlig Marian Lumer-Klabbers. Det er dejligt frisk pust, men der er skam plads til flere. Så skulle du have lyst til at yde et beskedent bidrag i en gruppe, så er foredragsgruppen nok lige sagen for dig…

Hvis vi så ser ind i femtiden – og den evne har vi J - så kan vi se at Sofie Fransen fortæller om Frida Kahlo den 2. april her i Frivilligcentret. Vi vil gerne benytte os af den store viden der i vores egen kreds, og Sofie er én af dem der har noget at byde på. Vi glæder os til at blive kunst-inspireret.

Måneden efter – 7. maj - kommer Kristina Nya Glaffey til et forfatter-foredrag. Hun har skrevet om kulørte familieformer – og om brudte kulørte familieformer. Til dette arrangement har vi søgt Forfattercentrum om tilskud, og har modtaget tilsagn om 5000 kr. – som er Kristinas honorar. Vi har dog forpligtet os til at annoncere bredere, men vi gør det fortsat elektronisk, så det koster os ikke ekstra.

Beretning Rejsegruppen:

Tilde Røgilds fremlægger gruppens beretning på mødet:

Viljen er til stede i rejsegruppen, men arbejdskraftener desværre ikke. Der er tre medlemmer i gruppen, men de to har ikke ydet noget i året der gik. Måske skal konceptet ændres. Skal der fremover være en rejsegruppe er der behov for mere input og aktive deltagere. Der var ingen rejser i 2016

Beretning Festgruppen:

Året startede med festen Flashback på Train i samarbejde med FRÅS. En smaddergod aften bygget op som en musikalsk tidsrejse gennem de seneste 50 år præsenteret af forskellige dj's, indledt med Alice Slyngbom og underholdning af dragshowsene eller akrobaten. Vi samarbejdede med FRÅS der traditionelt tiltrækker mændene, men jeg må sige at vi kvinder gjorde det bedst, 2/3 del af deltagerne var kvinder. 

Vi havde et ambitiøst program der inkluderede planer om Skt. Hans, Tribadefest, julefrokost og nytårs-kom-sammen. Skt. Hans blev aflyst ca. 2 timer før tid, da vejrudsigten lovede skybrud. 

Tribadefesten blev holdt i Studiecaféens lokaler på universitetet ved Stakladen og vi havde 56 spisende gæster og ca. 150 gæster igennem i alt. Julefrokosten blev holdt samme sted, og der var 61 spisende gæster og 4 sent ankomne. 

Nytårsarrangementet blev aflyst. Vi var udfordret i gruppen på udskiftning og manglende kræfter og overblik til at løfte alle opgaverne i god nok tid, så de traditionelle fester, tribadefesten og julefrokosten fik mest fokus.

I løbet af året var der stor udskiftning i festgruppen, og ved årsskiftet består gruppen af Eva Thun og jeg. 

MV Sofie Frandsen

Beretning Lesbisk Med Forsinkelse:

Pga. arbejde kan jeg ikke deltage, og har heller ikke det store at berette andet end:

Der har været ganske få henvendelser fra sen-udspringere i 2016, kvinderne ringer, og/eller skriver en mail til mig, og vi får snakket evt. spørgsmål igennem, og så er det faktisk dét; jeg er af den mening at når jeg har talt med dem, rådet dem som jeg bedst kan ud fra egne erfaringer, henvender jeg mig ikke yderligere til dem, medmindre det selvfølgelig er aftalt på forhånd.

Det er mit indtryk, at hvis jeg til stadighed henvender mig, kan det opfattes som "pres" fra min side, og det er jo ikke meningen. Jeg har haft et par henvendelser som gik på, hvorvidt LMF havde et netværk, og det har vi jo ikke som sådan, jeg har flere gange spurgt om nogle kunne være interesserede i at lave en decideret gruppe, hvor vi kunne mødes udveksle dette og hint, men det ønsker ingen indtil videre. Jeg tror de har "nok i deres eget", lige dér. Pia Hansen

Beretning Læsegruppen:

I 2016 læste vi det middelalderlige værk Dantes guddommelige komedie, samt Camus, Stine Pilgård, en novelle af Villy Sørensen og eventyr af H. C. Andersen.

En blanding af seriøs, kompleks og humoristisk litteratur, med temaer om ugengældt kærlighed, fremmedgjorthed, livets skyggesider og en søgen efter sandheden, den hele, halve eller dobbelte. Tør vi se den? Frygter vi den? Hvad skal vi med den? 

Læsemøderne blev efterfulgt af film, foredrag, en tur på museum, eller ud i naturen, samt pizza & fadbamse eller flødeskumskager.

Beretning Støttestrømperne:

Desværre er der ingen beretning fra støttestrømperne.  

Koordinationsgruppen har ikke modtaget noget på skrift inden generalforsamlingen, og der var ingen repræsentanter fra gruppen til stedet på selve mødet.

Udover ovenstående aktiviteter lavede Nathalie Boss en mosaik workshop den 19. og 20. november. Det var en hyggelig weekend og der kom mange smukke værker ud af anstrengelserne.

Et medlem arrangerede fælles spisning på en restaurant i Ry, desværre blev arrangementet aflyst.

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 Rie Møller fremlægger regnskabet for 2016. Regnskabet godkendes.

Ad 6. Indkomne forslag:

1. Ansøgning fra Café Sappho

Lene Gorm Jørgensen fremlægger ansøgningen fra Café Sappho om 10.000 kr. til indkøb af nyt møblement til stedet. 

Siden 2016 har man set på Sappho med nye øjne. Der blev nedsat grupper der bl.a.

skulle se på fundraising. Tuborg fonden har bevilget 60.000 kr. Der er en aktivitetsgruppe, en PR gruppe. Vedtægter er blevet ændret så der nu er en konstitueret bestyrelse. Kommunen kontaktes da der i mange år ikke er sket en regulering af tilskuddet herfra.  Priserne i caféen er blevet sat op, samtidig med at man opfordrer brugerne til at blive medlem af foreningen.

Målet for tiltagene er at tiltrække flere og et mere forskelligt publikum til stedet, så Café Sappho fortsat kan eksistere og være et mødested for bl.a. LGBTér. Hvis der ikke kommer flere indtægter vil Café Sapphos egenkapital være opbrugt i 2018 og stedet må lukke.

Der var mange kritiske indlæg omkring stedet økonomi og underskuddet på driftsbudgettet samt det realistiske i hvor meget det vil koste at renovere stedet. Desuden en del indlæg om organisering af arbejdet med renoveringen, samt visioner for Café Sappho. 

Der kom følgende konkrete forslag ud af diskussionen:

Mona Sørensen tilbyder 4 timers gratis konsulent timer omkring indretning og farvevalg til caféen. Samt hjælp til en mere langsigtet plan for renoveringen.

Der opfordres til at medlemmer og brugere af stedet deltager i det praktiske arbejde, så der eks. kan spares penge til en maler.

At foreninger der bruger stedet, skal betale for brug af lokalerne enten som kontingent eller ved at yde konkret arbejde som rengøring, vedligeholdelse og lignende.

Desuden blev der foreslået at tribade medlemmer skulle blive Saphho medlemmer.

Efter de mange indlæg beslutter forsamlingen af at bevilge de 10.000 kr. 

2. Ansøgning fra koordinationsgruppen:

Rie Møller fremlægger koordinationsgruppens forslag om at der afsættes 25.000 kr. af de opsparede midler til fejring af jubilæumsåret 2018.

Vil man have del i pengene skal der sendes en ansøgning til koordinationsgruppen med relevante oplysninger. Der vil komme mere præcis information senere. Desuden gælder princippet om at man skal tilstræbe at arrangementer skal hvile i sig selv økonomisk.

Der vil blive ført et særskilt regnskab over hvordan pengene er blevet brugt.

Hvis der skal holdes et weekend arrangement kan Sabro Kro anbefales.  Anni Vorsø som er med arrangør af Female Oxygen festerne vil gerne sparre med Tribadernes Net.

Forslaget vedtages.

Ad 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017

Rie Møller fremlægger budgettet som godkendes.

Ad 8. Visioner, aktiviteter det kommende år

Oplæg ved Sofie Frandsen og Rie Møller.

Hvad er dit særlige interesseområde? Hvad vil du byde ind med i det kommende år?

Skal der ske noget – så er det den aktivitet medlemmerne bidrager med, der giver liv og udvikling i foreningen.

Flere bød ind med aktiviteter de gerne vil lave det kommende år, eller meldte sig til eksisterende grupper:

Mona Sørensen vil gerne med i festgruppen. Foreslå ny struktur i Singlegruppen, så den bl.a. kan blive et aktiv i forbindelse med festerne.

Solvei Helen Jørgensen tilbyder at lave et foredrag i september/oktober 2017 om kræft og motion. Desuden vil hun efter september gerne sammen med andre lave en revy til jubilæumsfesten 2018.

Tilde Røgilds vil gerne lægge noget arbejde i forbindelse med Priden den 3. juni 2017. 

Jytte Fischer-Nielsen og Charlotte Karlsen som lavede mad til festen i Lillering Forsamlingshus byder ind med madlavning i forbindelse med jubilæet.

Betsy Andersen vil gerne sammen med andre lave en kvindepolitisk weekend seminar i forbindelse med jubilæumsåret 2018. Desuden vil hun gå aktivt ind i singlegruppen. Måske kan den gruppen der lavede revyen ”Klap misse” optræde med nonnenummeret i den kommende revy.

Rie Møller vil arrangere en fisketur.

Elsie Thaarup vil arrangere en snapsetur, hvor der indsamles snapse urter og derefter ”brygges” snaps. Desuden vil hun arrangere to rundvisninger i Århus hvor vi skal se på kulturen i bybilledet.

Lone Østergaard vil gerne gå med i singlegruppen og tage stafetten til et arrangement på et tidspunkt.

Marian Lumer-Klabbers vil gerne være med til at arrangere et seminar samt lave revy.

Har du en god ide som du vil være med til at føre ud i livet, så kontakt koordinationsgruppen.

Vil du gerne være med til at lave revy, seminar, planlægge Priden 2017 eller nogle af de andre aktiviteter så kontakt enten forslagsstilleren eller koordinationsgruppen, som vil formidle kontakten videre.

Synes du der fortsat skal være en kulturgruppe og vil du gå aktivt ind i gruppen så kontakt Mona Sørensen.

Ad 9. Fastsættelse af kontingent

Koordinationsgruppen foreslår at kontingent for 2018 uændret er 100 kr. 

Forslaget vedtages.

Ad 10. Valg til koordinationsgruppen og valg af revisorer

Som medlem af koordinationsgruppen for to år opstiller og vælges:

Sofie Frandsen, Marian Lumer-Klabbers og Lone Østergaard

Som suppleant til koordinationsgruppen for et år opstiller og vælges:

Mona Sørensen og Solvei Helene Jørgensen

Som revisorer for et år opstilles og vælges:

Tilde Røgilds og Kirsten holm

Som revisor suppleant for et år opstiller og vælges:

Karen Wurlitzer

11 Eventuelt

Solvei Jørgensen søger gode råd i forbindelse med køb af en tablet.

Sofie afslutter generalforsamlingen med en tak til de fremmødte og deres aktive deltagelse i mødet. Kirsten Holm takkes for på bedste vis at lede forsamlingen gennem alle punkterne. 

Mange hjalp til med oprydningen efter mødet – Tak for det!

Efter oprydningen gik 13 dejlige kvinder ud og spiste og havde nogle hyggelige timer sammen.

Disse var ordene. Betsy Andersen referent

Med venlig hilsen Koordinationsgruppen 

Rie Møller, Sofie Frandsen, Marian Lumer-Klabbers, Lone Østergaard og Betsy Andersen 

Referatet er godkendt den 2017.03.14 af

Dirigent Kirsten Holm og Koordinationsgruppen 

Generalforsamlingen 1. 3. 2015 i Tribadernes Net


Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
6. Visioner, aktiviteter for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af 3 medlemmer til koordinationsgruppen, på valg er Anette, Karen og Tilde. Valg af to suppleanter. Valg af to revisorer og en revisor suppleant.
9. Indkomne forslag
10.  Eventuelt.

Pkt. 1: Birgit Hansen blev valgt.
Konstaterer at tidsfristerne for indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt.
Ændringsforslag til budgettet bliver behandlet under pkt. 5. i dagsordenen.

Pkt. 2: Referent: Sofie Frandsen

Pkt. 3: Stemmetællere: Ulla Thorseth, Lene Hesselbæk.

Pkt. 4: Beretninger for perioden 26.10.2014 – 31.12.2014.

Før afgivelse af beretningerne deler Dorte Askholm roser ud til koordinationsgruppen
og suppleanter, med tak for den store arbejdsindsats og de mange resultater der
allerede er nået.

Koordinationsgruppen ved Anette Dederding:
Beretningen godkendes. Beretningen se bilag 1.
Lise Johnsen gør opmærksom på at ikke alle er på FB. Det oplyses at annoncering af
arrangementer og andet relevant altid kommer på hjemmesiden eller sendes direkte til
medlemmerne, så det er ikke en betingelse at være på FB for at få informationerne.

Asylgruppen ved Hanne Hansen:
Gruppen har ikke mødtes endnu, usikkert om gruppen kommer i gang.
Koordinationsgruppen efterlyser en afklaring af gruppens fremtid.

Foredragsgruppen ved Jytte Glenstrup:
Beretningen se bilag 2.
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til foredrag. Der spørges ind til om
det også kan være mandlige foredragsholdere. Det har gruppen ikke taget stilling til,
men vil diskutere det på et kommende møde.

Festgruppen ved Rie Møller:
Beretningen se bilag 3.

Kulturgruppen Skanderborg ved Ulla Dahl Andersen:
Primært Østjysk Kulturforsynings arrangementer man kan melde sig til gennem Ulla,
desuden foreslås der udflugter, havefest og lignende hvis nogle være med til at
arrangere det.

Kulturgruppen Århus ved Dorthe Askholm:
Gruppen har tilstræbt at lave 1-2 arrangementer om måneden. Indtil nu er det blevet til to om måneden. Gruppen har desuden lagt vægt på variation i tilbuddene både mht. pris og indhold. Der har været besøg på museer, i teateret, i biografen og lignende. Desuden har der været spontane tiltag som er blevet annonceret på Facebook bl.a. koncert med Anne Linnet. Gruppen har diskuteret meget, om man skulle stå udenfor med et regnbueflag eller lignende for at kunne samles, men har haft den holdning at vi kender hinanden eller kender nogen der kender nogen. Det har fungeret godt undtagen til arrangementet på Kvindemuseet. Til teater forestillingen om Herman Bang var problemet, at deltagerne sad forskellige steder i salen. Gruppen har også oplevet at besøget på f.eks. Moesgaard, hvor der deltog 12 kvinder, havde fungeret bedre hvis man havde købt en fælles rundvisning. Derfor gruppens forslag om underskudsgaranti på 2500,- kr.
Aktiviteter hvor enlige gerne vil kunne gå ud sammen, have andre at følges med, stiller krav til hvordan man organiserer det.
Der har selvfølgelig været nogle diskussioner i gruppen, men som udgangspunkt har det været fantastisk, sjovt og dejligt med opbakningen. Gruppen har delt sig op nogle gange, andre gange har begge deltaget i arrangementet.
Gruppens fremtid. Mona ønsker ikke at være kontaktperson fremover, Dorthe træder ud af gruppen. Gruppen efterlyser nye medlemmer og håber meget at der er nogle kvinder der melder sig.

Rejsegruppen ved Susanne Quist:
Gruppen har ikke afholdt møde endnu. Gruppen har skiftet kontaktperson. Den nye kontaktperson deltog desværre ikke i generalforsamlingen. Gruppen efterlyser nye aktive medlemmer.

Seniorgruppen ved Lise Johnsen:
Den første gruppe er dannet, og kalder sig støttestrømperne, den består af syv kvinder fra rødstrømpegenerationen. Gruppens formål er at støtte hinanden i medgang og modgang. Gruppen modtager pt. ikke nye medlemmer.
Gruppen opfordrer andre til at lave lignende grupper. Medlemmer må gerne henvende sig, da Lise har et stort netværk der kan være til hjælp.

Singlegruppen ved Lise Johnsen:
Gruppen er tænkt som en gruppe hvor singler kan gå ud sammen og snakke. Desværre har der ikke været tid og overskud til tiltag i gruppen endnu. Gruppen efterlyser derfor flere kvinder der vil være med til at løbe gruppen i gang.

Pkt. 5: Regnskab:
Rie Møller gennemgår regnskabet: Det fremlagte regnskab vedrører perioden 10.11. 2014 – 31.12.20. Ulla Dahl Andersen spørger om de 4000 kr. til web er et engangsbeløb eller ej. Svaret er at de 3000 er, men at de ca. 1000 er et fast årligt gebyr.
Spørgsmål til gebyrerne hos den forrige bestyrelse, Rie svarer at de vedrører gebyrer forbundet med fremsendelse af papirbreve frem for mail fra banken.
Lise Johnsen spørger til pengene fra de store fester i tidligere tider? Betsy svarer: Hun har set de tidligere festregnskaber. Langt hen ad vejen har festerne givet overskud. Mellem ca. 600 og 17.000 kr. Efter flytningen til Turbinehallerne har de fleste fester givet underskud, hvilket har tæret på kassebeholdningen. Ulla Dahl Andersen – Højrentekontoen skulle være dækkende for de eksterne fester, eks. Turbinehallerne og den anden konto interne fester og daglig drift.

Regnskabet godkendes.

Budget:
Forslag til ændring af budgettet fra Kulturgruppen Århus fremlægges og diskuteres.

Forslag til underskudsgaranti ved Kulturgruppen, Tribadernes net: Kulturgruppen ansøger om underskudsgarant på årligt 2.500 kr. til dækning af arrangementer. Formålet er at kunne arrangere lukkede rundvisninger på enkelte aktiviteter, for at styrke netværket og fællesskabet mellem kvinderne til arrangementerne. Underskudsgarantien skal dække, at kulturgruppen ikke selv hæfter privat for udeblevne eller manglende deltagere. Kulturgruppen påtager sig ansvaret for regnskab for evt. underskud op til de 2.500 kr. årligt.

Venlige hilsner

Dorte Askholm og Mona Sørensen
Kulturgruppen, Tribadernes net 
Aarhus den 25/1  2015

På kulturgruppens vegne vil vi yderligere oplyse, at vi ikke har en forventning om at de 2500 kr. bliver brugt, men har brug for et frirum og tillid til at kunne arrangere aktiviteter uden at vi hver gang skal ansøge og dokumentere koordinationsgruppen og dermed forøge alles frivillige arbejdsindsats.

Dorthe Askholm begrunder forslaget. Gruppen finder at fællesrundvisninger vil kunne skabe mere sammenhæng i et arrangement som eksempel besøg i Væksthusene.
Gruppen ønsker ikke selv at lægge penge ud til arrangementer, ligeledes ønsker gruppen ikke at administrere tilmeldinger.

Diskussion:
Under diskussionen fremkom endnu et forslag, der gik ud på at afsætte 1000 kr. fra formuen som underskudsgaranti til hver aktiv gruppe, dvs. foredragsgruppen, kulturgruppen og festgruppen.
Afstemningen foregik mellem tre muligheder:

A. Det indkomne forslag fra Kulturgruppen Århus
B. 1000,- kr. til de tre aktive grupper festgruppen, foredragsgruppen og Kulturgruppen Århus
C.  Beløbet på 1750,- kr. som i det oprindelige budget til ansøgninger fra grupperne om underskudsdækning.

Der blev stemt om de tre forslagene i ovennævnte række følge. Forslag B blev vedtaget.

Herefter gennemgår Rie Møller budgettet med følgende ændring som resultat af ovenstående beslutning:

Medlemskontingent før: 7.500 kr. nu: 8.900 kr. Da der aktuelt er 89 medlemmer
Underskudsgarantien ændres fra  1.750 kr. til 3.000 kr.
Balance ændres fra     150 kr. til   300 kr.

Hvorefter budgettet godkendes med ovenstående rettelser. Det nye budget, se
vedhæftede fil.

Pkt. 6
Visioner for det kommende år ved Dorthe Askholm:

Opsamling på grupperne:
Følgende grupper består uændret:
Foredragsgruppen
Kulturgruppen Skanderborg
Festgruppen
Seniorgruppe/støttestrømperne
Rejsegruppen

Følgende grupper søger flere medlemmer, men forbliver på hjemmesiden:

Kulturgruppen Århus
Musikgruppen

Følgende grupper melder tilbage når de har talt sammen i grupperne:

Singlegruppen
Asylgruppen

Følgende grupper nedlægges:

Helligdage på tværs

Der blev efterlyst kvinder som vil være med i en læsegruppe, er du interesseret i at
deltage kan du kontakte Susan Møller som131@hotmail.com

Betsy Andersen foreslog et arrangement med kanotur på Brabrandsøen og
efterfølgende fælles madlavning og spisning i kolonihaven. Lone Østergård og Hanne
Bjørn meldte sig som primus motor og tovholdere.

Praktisk hjælp:

Lene Hesselbæk, Ann Dickenson og Aase Kjær er alle stadig med i Praktisk hjælp
gruppen. Nye medlem Susan Møller og Dorte Askholm.
Dorte kontakter de øvrige på listen for at høre om vi stadig må kontakte dem..

Alle grupperne vil gerne have idéer, så giv endelig besked til grupperne hvis I har en
spændende idé.

Pkt. 7

Fastsættelse af kontingent.
Stort flertal for et kontingent på 100 kr. i 2016.

Pkt. 8

Anette Dederding, KarenWurlitzer og Tilde Røgilds er på valg.  Anette og Karen
genopstiller. Tilde udtræder.

Anette, Karen og Sofie Frandsen stillede op og blev valgt til Koordinationsgruppen.

Valg af 2 suppleanter:

Sus Qvist genopstiller og Ulla Thorseth opstiller. Begge vælges.

Lone Østergaard og Tilde Røgilds vælges som revisorer.
Mona Sørensen vælges som revisorsuppleant.

Pkt. 9

Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 10

Det foreslås at der efter hver generalforsamling, udsendes en navneliste til alle medlemmerne med navne, adresser, mailadresser og telefonnumre på alle medlemmerne. Koordinationsgruppen vil arbejde videre med forslaget. Udsendes der en adresseliste skal alle medlemmer kontaktes først, og have mulighed for at tage stilling til om de ønsker at stå på en sådan liste. En eventuel liste vil kun indeholde navn og mailadresse.

Festgruppen vil vide om der er stemning for en fest i efteråret i Lillering Forsamlingshus, bus fra Århus t/r, mad, pynt, underholdning, til ca. 100 personer, eksempelsvis fra k. 17.30 – 01.30, kan gøres for 200 kr. pr. prs. Forsamlingen var meget positiv overfor forslaget.

Tak til Birgit Hansen, Dorte Askholm og alle deltagerne for afvikling af og deltagelse i Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen koordinationsgruppen

Næste generalforsamling


Generalforsamling

Marts 2018

Se indkaldelse her på siden

ÆLDRE REFERATER