Generalforsamling 2023 - Søndag d. 26. marts

Sæt X i din kalender allerede nu.

Koordinationsgruppen fremsender indkaldelse pr. mail senere.
 
Tid: kl. 14.00.
Sted: 8200 Aarhus N.
 
*********
For at deltage i arrangementet skal du være medlem af
foreningen Tribaderne. Det koster kr. 100,- årligt.
Send en mail til tribaderne@tribaderne.dk, hvis du vil være medlem.